Tin tức

Tổng hợp văn bản QPPL lĩnh vực giáo dục đang có hiệu lực

Thứ sáu - 31/12/2021 11:07
Bảng tổng hợp các Luật, Nghị định, Thông tư thuộc lĩnh vực giáo dục đang có hiệu lực sau đây:
Văn bản quy phạm pháp luật Ngày hiệu lực
Luật
Luật giáo dục 2019       
 
01/07/2020
Luật giáo dục đại học 2012 01/01/2013
Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 01/07/2019
Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 01/07/2015
Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 01/01/2014
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012 01/01/2013
Nghị định
Nghị định 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo 01/08/2021
Nghị định 24/2021/NĐ-CP quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập 15/05/2021
Nghị định 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục 10/03/2021
Nghị định 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 quy định về chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số 23/01/2021
Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm 15/11/2020
Nghị định 110/2020/NĐ-CP  ngày 15/09/2020 quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế 01/11/2020
Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non 01/11/2020
Nghị định 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục 01/09/2020
Nghị định 71/2020/NĐ-CP ngày 17/07/2020 quy định về lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 18/08/2020
Nghị định 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu 15/03/2020
Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục đại học sửa đổi 15/02/2020
Nghị định 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 hướng dẫn Luật giáo dục nghề nghiệp 20/03/2019
Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo 15/10/2021
Nghị định 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 20/11/2018
Nghị định 127/2018/NĐ-CP ngày 21/09/2018 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục 15/11/2018
Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 01/08/2018
Nghị định 49/2018/NĐ-CP ngày 30/03/2018 quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 15/05/2018
Nghị định 111/2017/NĐ-CP quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe 20/11/2017
Nghị định 80/2017/NĐ-CP ngày 17/07/2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường 05/09/2017
Nghị định 69/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo 25/05/2017
Nghị định 57/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người 01/07/2017
Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 21/04/2017
Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 14/10/2016
Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/07/2016 Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn 01/09/2016
Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995 01/08/2016
Nghị định 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập 01/01/2016
Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021 01/12/2015
Nghị định 79/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 01/11/2015
Nghị định 27/2015/NĐ-CP ngày 10/03/2015 Quy định về xét tặng danh hiệu 'Nhà giáo Nhân dân', 'Nhà giáo Ưu tú' 25/04/2015
Nghị định 11/2015/NĐ-CP ngày 31/01/2015 Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường 01/07/2015
Nghị định 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học 15/12/2014
Nghị định 59/2014/NĐ-CP ngày 16/06/2014 sửa đổi Nghị định 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường 01/08/2014
Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 15/05/2014
Nghị định 13/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 hướng dẫn Luật giáo dục quốc phòng và an ninh 10/04/2014
Nghị định 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 về Đại học quốc gia 01/01/2014
Nghị định 143/2013/NĐ-CP ban hành ngày 24/10/2013 quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo 10/12/2013
Nghị định 141/2013/NĐ-CP ban hành ngày 24/10/2013 hướng dẫn Luật giáo dục đại học 10/12/2013
Nghị định 124/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14/10/2013 quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 01/12/2013
Nghị định 42/2013/NĐ-CP ban hành ngày 09/05/2013 về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục 01/07/2013
Nghị định 125/2011/NĐ-CP quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân 15/02/2012
Nghị định 82/2010/NĐ-CP quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên 31/08/2010
Nghị định 139/2006/NĐ-CP ban hành ngày 20/11/2006 Hướng dẫn Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề 11/01/2007
Nghị định 61/2006/NĐ-CP ban hành ngày 23/02/2013 về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 13/07/2006
Thông tư
Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ban hành ngày 20/07/2021 quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông 05/09/2021
Thông tư 56/2021/TT-BTC ban hành ngày 20/07/2021 hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên 01/09/2021
Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 01/11/2021 quy định về quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 22/08/2021
Thông tư 20/2021/TT-BGDĐT ban hành ngày 01/11/2021 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông 16/08/2021
Thông tư 19/2021/TT-BGDĐT ban hành ngày 01/07/2021 về Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1 Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc 16/08/2021
Thông tư 21/2021/TT-BGDĐT ban hành ngày 01/07/2021 sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông kèm theo Quyết định 02/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư 26/2014/TT-BGDĐT 16/08/2021
Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT ban hành ngày 01/07/2021 về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ 15/08/2021
Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ban hành ngày 22/06/2021 quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 07/08/2021
Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT ban hành ngày 22/06/2021 về chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông 22/05/2021

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây