Văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ GD&ĐT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 11/2022/TT-BGDĐT 26/07/2022 Thông tư quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
2 2741/BGDĐT-KHTC 29/06/2022 Công văn 2741/BGDĐT-KHTC năm 2022 hướng dẫn thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt
3 07/2022/QH15 16/06/2022 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022
4 5/VBHN-BGDĐT 06/07/2022 Văn bản hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
5 2692/QĐ-BGDĐT 26/07/2018 Quyết định quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo
6 1835/QĐ-BGDĐT 09/06/2021 Quyết định về danh sách các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo (đợt tháng 6 năm 2021) theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 (Đề án 89)
7 09/2022/TT-BGDĐT 06/06/2022 Thông tư quy định về Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học
8 1683/QĐ-BGDĐT 17/06/2022 Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022
9 4415/QĐ-BGDĐT 02/10/2013 Quyết định Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục
10 16/2016/TT-BGDĐT 18/05/2016 Thông tư hướng dẫn Quyết định 72/2014/QĐ-TTg quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác
11 5830/2015/QĐ-BGDĐT 27/11/2015 Quyết định Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
12 24/2015/TT-BGDĐT 23/09/2015 Thông tư Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học
13 11/2013/TT-BGDĐT 29/03/2013 Thông tư sửa đổi Quy định về chế độ thỉnh giảng trong cơ sở giáo dục kèm theo Thông tư 44/2011/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
14 08/2013/TT-BGDĐT 08/03/2013 Thông tư về Chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ
15 40/2012/TT-BGDĐT 19/11/2012 Thông tư về Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh
16 37/2012/TT-BGDĐT 30/10/2012 Thông tư sửa đổi Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học; Quyết định 66/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng; Quyết định 67/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
17 3/VBHN-BGDĐT 27/05/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
18 2188/BGDĐT-TTr 26/05/2022 Công văn hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
19 1392/QĐ-BGDĐT 26/05/2022 Quyết định phê duyệt Phương án, ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022
20 1/VBHN-BGDĐT 23/05/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
21 07/2022/TT-BGDĐT 23/05/2022 Thông tư quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục
22 21/2017/TT-BGDĐT 06/09/2017 Thông tư quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục
23 19/2017/TT-BGDĐT 28/07/2017 Thông tư về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục
24 1282/QĐ-BGDĐT 10/05/2022 Quyết định về Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025
25 1965/BGDĐT-TĐKT 11/05/2022 Công văn hướng dẫn tổ chức hoạt động, xếp loại tập thể và bình xét thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
26 06/2022/TT-BGDĐT 11/05/2022 Thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
27 30/2017/TT-BGDĐT 05/12/2017 Thông tư về Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học
28 30/2012/TT-BGDĐT 11/09/2012 Thông tư sửa đổi Thông tư 16/2009/TT-BGDĐT hướng dẫn xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
29 44/2011/TT-BGDĐT 10/10/2011 Thông tư quy định về chế độ thỉnh giảng trong cơ sở giáo dục
30 08/2010/TT-BGDĐT 01/03/2010 Thông tư quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục
31 31/2009/TT-BGDĐT 23/10/2009 Thông tư về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
32 26/2009/TT-BGDĐT 30/09/2009 Thông tư về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
33 16/2009/TT-BGDĐT 17/07/2009 Thông tư về việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
34 26/2008/TT-BGDĐT 09/05/2008 Thông tư hướng dẫn về trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự
35 33/2005/TT-BGDĐT 08/12/2005 Thông tư hướng dẫn tạm thời chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập
36 43/2003/TT-BGDĐT 26/09/2003 Thông tư hướng dẫn chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng
37 36/1999/TT-BGDĐT 27/09/1999 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ đối với ngành giáo dục và đào tạo
38 26-TT-1982 14/10/1982 Thông tư thực hiện ngày Nhà giáo Việt Nam
39 37/TT 14/11/1980 Thông tư quy định chế độ làm việc của cán bộ giảng dạy Đại học và Cao đẳng sư phạm
40 23/2019/TT-BGDĐT 25/12/2019 Thông tư sửa đổi Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức kèm theo Thông tư 17/2014/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
41 1523/BGDĐT-QLCL 19/04/2022 Công văn hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
42 1134/QĐ-BGDĐT 22/04/2022 Quyết định về viêc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục đại học thuộc phạm vi, chức năng quản lý của BGDĐT
43 06/2016/TT-BGDĐT 21/03/2016 Thông tư Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài
44 28/2014/TT-BGDĐT 26/08/2014 Thông tư quy định về bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục
45 31/2014/TT-BGDĐT 16/09/2014 Thông tư sửa đổi Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT về cộng tác viên thanh tra giáo dục
46 10/2014/TT-BGDĐT 11/04/2014 Thông tư về Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài
47 17/2014/TT-BGDĐT 26/05/2014 Thông tư về Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công và viên chức
48 14/2010/TT-BGDĐT 27/04/2010 Thông tư ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học
49 32/2013/TT-BGDĐT 05/08/2013 Thông tư sửa đổi Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học kèm theo Thông tư 14/2010/TT-BGDĐT
50 1079/QĐ-BGDĐT 20/04/2022 Quyết định về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây