Văn bản

 Văn bản theo người ký: Nguyễn Xuân Phúc

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu
2 19/2020/NĐ-CP 12/02/2020 Nghị định về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
3 63/2019/NĐ-CP 11/07/2019 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
4 69/2017/NĐ-CP 25/05/2017 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
5 47/2020/NĐ-CP 09/02/2020 Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
6 73/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Nghị định ban hành quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
7  20/2021/NĐ-CP 15/03/2021 Nghị định này quy định về chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng; trợ giúp xã hội khẩn cấp và chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội.
8 05/2019/NĐ-CP 22/01/2019 Nghị định về kiểm toán nội bộ
9 106/2020/NĐ-CP 10/09/2020 Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
10 436/QĐ-TTg 30/03/2020 Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với trình độ của giáo dục Đại học giai đoạn 2020-2025
11 159/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban Thanh tra nhân dân
12 101/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Nghị định về đào tạo, bồi dướng cán bộ, công chức, viên chức
13 154/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
14 34/2016/NĐ-CP 14/05/2016 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
15 34/2017/NĐ-CP 03/04/2017 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
16 161/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
17  90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
18 84/2020/NĐ-CP 17/07/2020 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
19 112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
20 138/2020/NĐ-CP 27/11/2020 Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
21  86/2018/NĐ-CP 06/06/2018 Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.
22 06/2021/NĐ-CP 26/01/2021 Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
23 57/2017/NĐ-CP 09/05/2017 Nghị định 57/2017/NĐ-CP quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
24 49/2018/NĐ-CP 30/03/2018 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
25 46/2017/NĐ-CP 21/04/2017 Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
26 41/2018/NĐ-CP 12/03/2018 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
27 09/2017/NĐ-CP 09/02/2017 Nghị định quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
28 119/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
29 130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
30 59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng
31 174/2016/NĐ-CP 30/12/2016 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán
32 126/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
33 125/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
34 93/2020/NĐ-CP 18/08/2020 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
35 17/2019/QĐ-TTg 08/04/2019 Quyết định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu
36 25/2020/NĐ-CP 28/02/2020 Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
37 123/2016/NĐ-CP 01/09/2016 "NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ"
38 15/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Hướng dẫn Luật giáo dục nghề nghiệp
39 91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng
40 110/2020/NĐ-CP 15/09/2020 Quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế
41 116/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
42 141/2020/NĐ-CP 08/12/2020 Quy định về chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số
43 135/2018/NĐ-CP 04/10/2018 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
44 04/2021/NĐ-CP 22/01/2021 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây