Văn bản

 Văn bản theo người ký: Phạm Thị Thanh Trà

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 03/2021/TT-BNV 29/06/2021 Thông tư sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
2 338/QĐ-BNV 26/04/2022 Quyết định công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
3 1/VBHN-BNV 02/05/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức
4 2/VBHN-BNV 02/05/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
5 3/2022/TT-BNV 12/03/2022 Thông tư quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương
6 2/2021/TT-BNV 11/06/2021 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
7 3/VBHN-BNV 06/05/2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây