Văn bản quản lý trường

 Văn bản theo chủ đề: Văn bản quản lý trường

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 338/QĐ-ĐHTM 14/03/2022 Quyết định sửa đổi Quy định về yểu cầu chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin đối với sinh viên hệ đại học chính quy không thuộc ngành HTTTQL
2 280/QĐ-ĐHTM 07/03/2022 Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc của viên chức hành chính, người lao động trong trường Đại học Thương mại
3 283/QĐ-ĐHTM 07/03/2022 QĐ ban hành Quy định vv xét, cấp học bổng cho sinh viên trình độ đại học của Trường ĐHTM
4 86/QĐ-ĐHTM 19/01/2022 Quyết định vv ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của trường Đại học Thương mại
5 126/QĐ-ĐHTM 24/01/2022 Quyết định vv ban hành Quy định tuyển sinh sau đại học của trường Đại học Thương mại
6 111/QĐ-ĐHTM 21/02/2022 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị Hệ thống thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp) trình độ đại học
7 110/QĐ-ĐHTM 21/02/2022 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Marketing số trình độ đại học
8 109/QĐ-ĐHTM 21/02/2022 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kế toán tích hợp chương trình ICAEW CFAB trình độ đại học
9 108/QĐ-ĐHTM 21/02/2022 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình định hướng nghề nghiệp) trình độ đại học
10 107/QĐ-ĐHTM 21/02/2022 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp) trình độ đại học
11 106/QĐ-ĐHTM 21/02/2022 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Luật thương mại quốc tế trình độ đại học
12 105/QĐ-ĐHTM 21/02/2022 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Khởi nghiệp và phát triển KD trình độ đại học
13 104/QĐ-ĐHTM 21/02/2022 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo QTNL (chương trình chất lượng cao) trình độ đại học
14 103/QĐ-ĐHTM 21/02/2022 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo QTKD (chương trình chất lượng cao) trình độ đại học
15 165/QĐ-ĐHTM 21/02/2022 Quyết định vv ban hành quy định học bổ sung kiến thức cho ứng viên đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ định hướng ứng dụng của Trường ĐHTM
16 39/QĐ-ĐHTM 07/01/2022 QĐ v/v ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong trường Đại học Thương mại
17 38/QĐ-ĐHTM 07/01/2022 QĐ v/v ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các đơn vị và viên chức, NLĐ trong trường Đại học Thương mại
18 20/QĐ-ĐHTM 07/01/2022 Quyết định v/v ban hành Quy định công tác pháp chế trong trường ĐH Thương mại
19 1721/QĐ-ĐHTM 11/11/2021 Quy định quản lý hoạt động đăng ký, xét duyệt và công nhận sáng kiến trong trường Đại học Thương mại
20 1707/QĐ-ĐHTM 10/11/2021 Quyết định sửa đổi 1 số nội dung trong Quy định về đào tạo và khảo thí các học phần giáo dục thể chất của trường ĐHTM
21 1669/QĐ-ĐHTM 04/11/2021 Quy định về hoạt động khảo thí của Trường ĐHTM
22 34/NQ-HĐT 27/10/2021 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người LĐ trong Trường ĐHTM
23 1143/QĐ-ĐHTM 28/07/2021 Quy định tổ chức bảo vệ tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến của trường ĐHTM
24 1551/QĐ-ĐHTM 13/10/2021 Quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên trình độ ĐH của Trường ĐHTM
25 1468/QĐ-HĐT 14/12/2020 Chiến lực phát triển Trường Đại học Thương mại giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2040
26 931/QĐ-ĐHTM 21/08/2020 Quy định quản lý văn bằng chứng chỉ tại trường ĐH Thương mại
27 934/QĐ-ĐHTM 18/06/2021 Ban hành các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng
28 437/TB-ĐHTM 23/04/2021 Về việc tổ chức thực hiện một số nội dung trong công tác khảo thí
29 06/NQ-HĐT 18/01/2021 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thương mại
30 1529/QĐ-ĐHTM 24/12/2020 Ban hành Quy định về đào tạo và khảo thí các học phần Giáo dục thể chất của Trường Đại học Thương mại
31 1104/QĐ-ĐHTM 30/09/2020 Quy định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của trường Đại học Thương mại
32 517/QĐ-ĐHTM 01/06/2020 Ban hành Quy định về hồ sơ sinh viên đại học chính quy tại Trường Đại học Thương mại
33 516/QĐ-ĐHTM 01/06/2020 Ban hành Quy định thủ tục hành chính đối với sinh viên đại học chính quy trường Đại học Thương mại
34 372/QĐ-ĐHTM 27/04/2020 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Thương mại
35 1312/QĐ-ĐHTM 30/10/2019 Quyết định sửa đổi một số điều trong Quy định về công tác cố vấn học tập
36 923/QĐ-ĐHTM 16/08/2019 Ban hành Quy định về hoạt động khảo thí của trường Đại học Thương mại
37 725/QĐ-ĐHTM 17/06/2019 Ban hành Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng của trường Đại học Thương mại
38 478/QĐ-ĐHTM 18/04/2019 Ban hành Quy định quản lý người nước ngoài học tập tại trường ĐHTM
39 459/QĐ-ĐHTM 12/04/2019 Ban hành quy tắc ứng xử của của người học trong trường ĐHTM
40 1853/QĐ-ĐHTM 28/12/2018 Quy định hỗ trợ các hoạt động KH&CN trong trường Đại học Thương mại
41 1699/QĐ-ĐHTM 26/11/2018 Ban hành quy định xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo của Trường Đại học Thương mại
42 1604/QĐ-ĐHTM 14/11/2018 Ban hành: “Danh sách các định hướng nghiên cứu trọng điểm của Trường Đại học Thương mại giai đoạn 2018-2025”;
43 1406/QĐ-ĐHTM 05/10/2018 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra Tiếng anh cho chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
44 810/QĐ-ĐHTM 23/11/2017 Quy định về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy trường ĐHTM
45 800/QĐ-ĐHTM 21/11/2017 Quy định về việc chuyển đổi ngành đào tạo theo danh mục GDĐT cấp IV
46 258/QĐ-ĐHTM 12/04/2017 Ban hành Quy định về công tác sinh viên trong Trường Đại học Thương mại
47 196/QĐ-ĐHTM 21/03/2017 Quy đinh về công tác Thi đua, khen thưởng trong Trường Đại học Thương mại
48 195/QĐ-ĐHTM 21/03/2017 Quy định Về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong Trường đại học Thương mại
49 09/QĐ-ĐHTM 03/01/2017 Quyết định ban hành quy định tuyển sinh sau đại học
50 722/QĐ-ĐHTM 04/11/2015 Quyết định sửa đổi Quy định quản lý học viên trình độ sau đại học của trường Đại học Thương mại
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây