Văn bản hợp nhất

 Văn bản theo chủ đề: Văn bản hợp nhất

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 03/VBHN-BKHCN 06/01/2022 Văn bản hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
2 01/VBHN-TTCP 19/04/2022 Văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng
3 07/VBHN-BTC 20/04/2022 Văn bản hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán, kiểm toán độc lập
4 08/VBHN-BTC 22/04/2022 Văn bản hợp nhất Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
5 1/VBHN-BNV 02/05/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức
6 2/VBHN-BNV 02/05/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
7 01/VBHN-BGDĐT 04/03/2020 Văn bản hợp nhất Thông tư về Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức
8 02/VBHN-BGDĐT 30/03/2020 Văn bản hợp nhất Thông tư về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở
9 04/VBHN-BGDĐT 26/08/2021 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
10 05/VBHN-BGDĐT 30/08/2021 Văn bản hợp nhất Quyết định về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập
11 31/VBHN-VPQH 07/12/2020 Văn bản hợp nhất năm 2020 hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính
12 07/VBHN-BGDĐT 20/12/2021 Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.
13 04/VBHN-VPQH 29/06/2018 Luật Khoa học và công nghệ
14 13/VBHN-VPQH 12/12/2017 Văn bản hợp nhất Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
15 16/VBHN-VPQH 10/12/2018 Văn bản hợp nhất Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
16 02/VBHN-TTCP 09/10/2017 Văn bản hợp nhất Nghị định quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
17 02/VBHN-BNV 06/11/2018 Thông tư hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
18 39/VBHN-BTC 07/10/2020 Thông tư hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng
19 26/VBHN-VPQH 07/12/2020 Luật Viên chức
20 25/VBHN-VPQH 16/12/2019 Luật Cán bộ, công chức
21 17/VBHN-BCA 21/04/2014 Thông tư liên tịch hướng dẫn về việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài của Chính phủ về xuát cảnh và nhập cảnh của công dân VN
22 3/VBHN-BNV 06/05/2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
23 18/VBHN-VPQH 05/07/2019 Luật Giáo dục nghề nghiệp
24 1313/VBHN-BLĐTBXH 05/04/2019 Hợp nhất Nghị định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
25 07/VBHN-BGDĐT 01/11/2018 Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
26 02/VBHN-BTC 14/01/2019 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán
27 11/VBHN-VPQH 15/07/2020 Quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây