Quyết định

 Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 337/QĐ-LĐTBXH 13/04/2022 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
2 1134/QĐ-BGDĐT 22/04/2022 Quyết định về viêc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục đại học thuộc phạm vi, chức năng quản lý của BGDĐT
3 505/QĐ-TTg 22/04/2022 Quyết định về Ngày Chuyển đổi số quốc gia
4 338/QĐ-BNV 26/04/2022 Quyết định công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
5 1079/QĐ-BGDĐT 20/04/2022 Quyết định về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học
6 09/2022/QĐ-TTg 04/04/2022 Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
7 05/2022/QĐ-TTg 23/03/2022 Quyết định sửa đổi Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
8 157/2007/QĐ-TTg 27/09/2007 Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
9 353/QĐ-TTg 15/03/2022 Quyết định phê duyệt Danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025
10 691/QĐ-BGDĐT 11/03/2022 Quyết định về Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo dục đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
11 311/QĐ-TTg 05/03/2022 Quyết định phê duyệt Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030"
12 619/QĐ-BGDĐT 03/03/2022 Quyết định về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2030
13 16/2022/NĐ-CP 28/01/2022 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
14 131/QĐ-TTg 25/01/2022 Quyết định phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
15 1928/QĐ-TTg 20/11/2009 Quyết định phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”
16 4998/QĐ-BGDĐT 31/12/2021 Quyết định ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo
17 4996/QĐ-BGDĐT 31/12/2021 Quyết định về Quy chế bình chọn "Nhà giáo tiêu biểu của năm"
18 3277/QĐ-BGDĐT 12/10/2021 Quyết định về Quy chế Đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đơn vị và công chức, viên chức, người lao động
19 13/2013/QĐ-TTg 06/02/2013 Quyết định về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề
20 1121/1997/QĐ-TTg 23/12/1997 Quyết định về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập
21  861/QĐ-TTg 04/06/2021 Quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
22 2077/QĐ-BGDĐT 19/06/2017 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
23 323/QĐ-BTC 01/03/2019 Quyết định về việc đính chính Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dướng cán bộ, công chức, viên chức
24 1613/QĐ-BGDĐT 16/05/2016 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng III)
25 1612/QĐ-BGDĐT 16/05/2016 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng II)
26 1611/QĐ-BGDĐT 16/05/2016 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I)
27 1268/QĐ-BGDĐT 20/04/2016 Quyết định về việc đính chính Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
28  117/QĐ-TTg 25/01/2017 Quyết định phê duyệt đề án "tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"
29 436/QĐ-TTg 30/03/2020 Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với trình độ của giáo dục Đại học giai đoạn 2020-2025
30 163/QĐ-TTg 25/01/2016 Quyết định phê duyệt đè án đào tạo, bồi dướng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025
31 44/2007/QĐ-BGDĐT 15/08/2007 về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
32 1665/QĐ-TTg 30/10/2017 Quyết định 1665/QĐ-TTg năm 2017 về phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"
33 1230/QĐ-BGDĐT 30/03/2018 Quyết định 1230/QĐ-BGDĐT năm 2018 về Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"
34 740/QĐ-BGDĐT 21/02/2012 Quyết định về việc ban hành quy định thủ tục cử người đi học đại học và sau đại hoc ở nước ngoài thủ tục gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài và thủ tục tiếp nhận lưu học sinh về nước.
35 2219/QĐ-TTg 29/12/2021 Quyết định phê duyệt Chương trình Sách quốc gia giai đoạn 2022-2026
36 1976/QĐ-TTg 24/11/2021 Quyết định phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia giai đoạn 2022-2030
37 1882/QĐ-TTCP 12/08/2009 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ.
38 70/QĐ-TTCP 08/03/2021 Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.
39 17/2019/QĐ-TTg 08/04/2019 Quyết định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây