Văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 50/2022/NĐ-CP 02/08/2022 Nghị định Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
2 11/2022/TT-BGDĐT 26/07/2022 Thông tư quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
3 840/QĐ-TTg 15/07/2022 Quyết định về Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam
4 1366/QĐ-BTC 06/07/2022 Quyết định công bố 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2
5 5/VBHN-BGDĐT 06/07/2022 Văn bản hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
6 02/2022/TT-BVHTTDL 01/07/2022 Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện
7 08/2022/TT-BTTTT 30/06/2022 Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin
8 2741/BGDĐT-KHTC 29/06/2022 Công văn 2741/BGDĐT-KHTC năm 2022 hướng dẫn thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt
9 1683/QĐ-BGDĐT 17/06/2022 Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022
10 07/2022/QH15 16/06/2022 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022
11 06/2022/QH15 15/06/2022 Luật Thi đua, Khen thưởng 2022
12 38/2022/NĐ-CP 12/06/2022 Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
13 09/2022/TT-BGDĐT 06/06/2022 Thông tư quy định về Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học
14 30/2022/TT-BTC 03/06/2022 Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030
15 897/QĐ-TTg 03/06/2022 Quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030
16 421/QĐ-BNV 02/06/2022 Quyết định về Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương
17 420/QĐ-BNV 02/06/2022 Quyết định về Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương
18 425/QĐ-BNV 02/06/2022 Quyết định về Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương
19 423/QĐ-BNV 02/06/2022 Quyết định về Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương
20 06/CT-TTg 27/05/2022 Chỉ thị tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022
21 3/VBHN-BGDĐT 27/05/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
22 1392/QĐ-BGDĐT 26/05/2022 Quyết định phê duyệt Phương án, ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022
23 2188/BGDĐT-TTr 26/05/2022 Công văn hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
24 633/QĐ-TTg 23/05/2022 Quyết định phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030
25 07/2022/TT-BGDĐT 23/05/2022 Thông tư quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục
26 1/VBHN-BGDĐT 23/05/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
27 06/2022/TT-BGDĐT 11/05/2022 Thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
28 569/QĐ-TTg 11/05/2022 Quyết định về Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030
29 03/CT-TTg 11/05/2022 Chỉ thị về nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao
30 1965/BGDĐT-TĐKT 11/05/2022 Công văn hướng dẫn tổ chức hoạt động, xếp loại tập thể và bình xét thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
31 26/2022/TT-BTC 11/05/2022 Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025
32 1282/QĐ-BGDĐT 10/05/2022 Quyết định về Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025
33 2/VBHN-BNV 02/05/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
34 1/VBHN-BNV 02/05/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức
35 65-QĐ/TW 28/04/2022 Quy định về luân chuyển cán bộ
36 338/QĐ-BNV 26/04/2022 Quyết định công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
37 505/QĐ-TTg 22/04/2022 Quyết định về Ngày Chuyển đổi số quốc gia
38 1134/QĐ-BGDĐT 22/04/2022 Quyết định về viêc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục đại học thuộc phạm vi, chức năng quản lý của BGDĐT
39 08/VBHN-BTC 22/04/2022 Văn bản hợp nhất Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
40 1079/QĐ-BGDĐT 20/04/2022 Quyết định về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học
41 07/VBHN-BTC 20/04/2022 Văn bản hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán, kiểm toán độc lập
42 1523/BGDĐT-QLCL 19/04/2022 Công văn hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
43 01/VBHN-TTCP 19/04/2022 Văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng
44 337/QĐ-LĐTBXH 13/04/2022 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
45 09/2022/QĐ-TTg 04/04/2022 Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
46 297/TB-QLCL 25/03/2022 Thông báo về danh sách đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ
47 05/2022/QĐ-TTg 23/03/2022 Quyết định sửa đổi Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
48 353/QĐ-TTg 15/03/2022 Quyết định phê duyệt Danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025
49 338/QĐ-ĐHTM 14/03/2022 Quyết định sửa đổi Quy định về yểu cầu chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin đối với sinh viên hệ đại học chính quy không thuộc ngành HTTTQL
50 3/2022/TT-BNV 12/03/2022 Thông tư quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây