Chức năng - Nhiệm Vụ

Chức năng - Nhiệm Vụ

Thứ sáu - 23/12/2016 14:54

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác pháp chế; công tác kiểm tra, kiểm soát và thanh tra toàn bộ các hoạt động của Nhà trường.
2. Nhiệm vụ
a. Đầu mối hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo Nhà trường các vấn đề pháp lý của Nhà trường; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường; của viên chức, người lao động và người học trong Trường;
b. Thẩm định về mặt pháp lý đối với các văn bản do Trường soạn thảo trước khi được ban hành;
c. Đầu mối hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nội quy, quy chế của Nhà trường cho viên chức, người lao động và người học trong trường;
d. Đầu mối hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước gửi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật; 
e. Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát và thanh tra nội bộ hàng năm; tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các hoạt động trong Nhà trường theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường; theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo Hiệu trưởng;
f. Đầu mối thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;
g. Đầu mối hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan giúp lãnh đạo Nhà trường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Nhà trường; kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế và các quy định trong hoạt động của Nhà trường;
h. Thực hiện chế độ báo cáo về công tác pháp chế, thanh tra với cơ quan quản lý cấp trên và lãnh đạo Nhà trường theo quy định;
i. Đầu mối tổ chức thực hiện “Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”;
k. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát hồ sơ tuyển sinh của Nhà trường;
l. Làm đầu mối xác minh tính xác thực văn bằng, chứng chỉ của người học nộp tại Trường;
m. Thực hiện các nhiệm vụ 
khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây