Tin tức

Một số hoạt động thanh, kiểm tra đầu năm học 2018 - 2019

Thứ sáu - 17/08/2018 09:46
Một số hoạt động thanh, kiểm tra đầu năm học 2018 - 2019
Đại học Thương mại
Đại học Thương mại
Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng, ngay từ đầu năm học 2018 – 2019 phòng Thanh tra đã triển khai thực hiện các công tác thanh, kiểm tra cụ, thể như sau:

I. Thanh, kiểm tra quy chế làm việc
Trong  đầu năm học 2018 – 2019, Phòng Thanh tra đã phối hợp với phòng Tổ chức nhân sự và phòng Quản lý đào tạo thực hiện thanh, kiểm tra giờ làm việc, giờ lên lớp của viên chức trong toàn trường. Nhìn chung các đơn vị đã đi vào nề nếp, thực hiện đúng các quy định của Nhà trường.
II. Thanh, kiểm tra việc thực hiện quy chế khảo thí
1. Coi thi
Kiểm tra việc thực hiện  ký tên của cán bộ coi thi, chữ  ký nộp bài thi của thí sinh, của người lập danh sách và của Trưởng phòng KT&ĐBCLGD trên Bài thi và Danh sách, kết quả thi kết thúc học phần theo quy định.
2. Chấm thi
Kiểm tra việc thực hiện chấm điểm thành phần, điểm kết luận trên bài thi của 02 cán bộ chấm thi; Kiểm tra việc xử lý điểm chênh lệch giữa cán bộ chấm 1 và cán bộ chấm 2 trên bài thi (nếu có)
Kiểm tra việc thực hiện ký tên của cán bộ chấm thi, của Trưởng bộ môn trên bài thi, túi đựng bài thi… theo quy chế khảo thí.
3. Nhập điểm thi
Đối chiếu điểm kết luận trên bài thi với điểm trên Danh sách, kết quả thi hết học phần và Bảng điểm học phần.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây