Tin tức

Điểm mới về hỗ trợ kinh phí đào tạo an toàn thông tin với viên chức trong ĐVSN công lập

Thứ hai - 22/11/2021 16:00
Ngày 11/11/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 95/2021/TT-BTC quy định về việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025”.
                     
Theo đó, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng an toàn thông tin đối với viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập được quy định như sau:
 - Đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên được bố trí kinh phí từ dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm theo quy định về cơ chế tự chủ tài chính;
 - Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được bố trí kinh phí từ dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị theo quy định về cơ chế tự chủ tài chính;
  - Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, kinh phí do đơn vị tự đảm bảo từ các nguồn tài chính của đơn vị; từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
 Khuyến khích việc huy động từ các nguồn đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và các nguồn tài trợ hợp pháp khác để triển khai Đề án này.
Bên cạnh thực hiện mức chi theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC, Thông tư này hướng dẫn thêm một số nội dung chi, mức chi đặc thù  đối với các lớp bồi dưỡng yêu cầu có trợ giảng; chi đào tạo, giảng dạy trực tuyến; chi xây dựng, ban hành quy định chuẩn kỹ năng về an toàn thông tin; chi khảo sát, học tập kinh nghiệm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ATTT trong và ngoài nước.
Thông tư 95/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 và thay thế Thông tư 166/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015.
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-95-2021-TT-BTC-quyet-toan-kinh-phi-De-an-Dao-tao-nguon-nhan-luc-an-toan-thong-tin-494811.aspx
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây