Văn bản quản lý trường

 Văn bản theo chủ đề: Văn bản quản lý trường

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1146/KH-ĐHTM 19/10/2021 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022 của Trường ĐH Thương mại
2 931/QĐ-ĐHTM 21/08/2020 Quy định quản lý văn bằng chứng chỉ tại trường ĐH Thương mại
3 934/QĐ-ĐHTM 18/06/2021 Ban hành các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng
4 437/TB-ĐHTM 23/04/2021 Về việc tổ chức thực hiện một số nội dung trong công tác khảo thí
5 06/NQ-HĐT 18/01/2021 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thương mại
6 1529/QĐ-ĐHTM 24/12/2020 Ban hành Quy định về đào tạo và khảo thí các học phần Giáo dục thể chất của Trường Đại học Thương mại
7 1104/QĐ-ĐHTM 30/09/2020 Quy định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của trường Đại học Thương mại
8 517/QĐ-ĐHTM 01/06/2020 Ban hành Quy định về hồ sơ sinh viên đại học chính quy tại Trường Đại học Thương mại
9 516/QĐ-ĐHTM 01/06/2020 Ban hành Quy định thủ tục hành chính đối với sinh viên đại học chính quy trường Đại học Thương mại
10 372/QĐ-ĐHTM 27/04/2020 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Thương mại
11 1312/QĐ-ĐHTM 30/10/2019 Quyết định sửa đổi một số điều trong Quy định về công tác cố vấn học tập
12 923/QĐ-ĐHTM 16/08/2019 Ban hành Quy định về hoạt động khảo thí của trường Đại học Thương mại
13 725/QĐ-ĐHTM 17/06/2019 Ban hành Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng của trường Đại học Thương mại
14 478/QĐ-ĐHTM 18/04/2019 Ban hành Quy định quản lý người nước ngoài học tập tại trường ĐHTM
15 459/QĐ-ĐHTM 12/04/2019 Ban hành quy tắc ứng xử của của người học trong trường ĐHTM
16 1853/QĐ-ĐHTM 28/12/2018 Quy định hỗ trợ các hoạt động KH&CN trong trường Đại học Thương mại
17 1699/QĐ-ĐHTM 26/11/2018 Ban hành quy định xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo của Trường Đại học Thương mại
18 1604/QĐ-ĐHTM 14/11/2018 Ban hành: “Danh sách các định hướng nghiên cứu trọng điểm của Trường Đại học Thương mại giai đoạn 2018-2025”;
19 1406/QĐ-ĐHTM 05/10/2018 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra Tiếng anh cho chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
20 810/QĐ-ĐHTM 23/11/2017 Quy định về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy trường ĐHTM
21 800/QĐ-ĐHTM 21/11/2017 Quy định về việc chuyển đổi ngành đào tạo theo danh mục GDĐT cấp IV
22 258/QĐ-ĐHTM 12/04/2017 Ban hành Quy định về công tác sinh viên trong Trường Đại học Thương mại
23 196/QĐ-ĐHTM 21/03/2017 Quy đinh về công tác Thi đua, khen thưởng trong Trường Đại học Thương mại
24 195/QĐ-ĐHTM 21/03/2017 Quy định Về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong Trường đại học Thương mại
25 09/QĐ-ĐHTM 03/01/2017 Quyết định ban hành quy định tuyển sinh sau đại học
26 722/QĐ-ĐHTM 04/11/2015 Quyết định sửa đổi Quy định quản lý học viên trình độ sau đại học của trường Đại học Thương mại
27 371/QĐ-ĐHTM 04/06/2015 Quyết định ban hành quy định nộp lưu chiểu Luận án, Luận văn của Trường đại học Thương mại
28 326/QĐ-ĐHTM 22/05/2015 Quyết định ban hành Quy định quản lý học viên trình độ sau đại học của Trường ĐH Thương mại
29 598b/QĐ-ĐHTM 15/09/2014 Quyết định ban hành về tổ chức và hoạt động thanh tra trong trường Đại học Thương mại
30 586/QĐ-ĐHTM 05/09/2014 Về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Thương mại
31 555/QĐ-ĐHTM 16/08/2013 Quy định về đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ
32 601/QĐ-ĐHTM-QLĐT 10/05/2019 Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
33 1119/QĐ-ĐHTM 22/07/2021 Quy chế đào tạo trình độ đại học của trường Đại học Thương mại
34 984/KH-ĐHTM 10/09/2021 Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2021-2022 của trường Đại học Thương mại
35 1261/QĐ-ĐHTM 12/08/2021 Quy định chế độ làm việc của giảng viên trường Đại học Thương mại
36 598a/QĐ-ĐHTM 03/09/2014 Nội quy tiếp công dân
37 317/QĐ-ĐHTM-KT 19/05/2016 Quyết định tạm thời về hoạt động khảo thí của Trường đại học Thương Mại
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây