Chức năng - Nhiệm Vụ

Chức năng - Nhiệm Vụ

Thứ sáu - 23/12/2016 14:54

1. Chức năng
         Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động của Nhà trường theo kế hoạch được phê duyệt.
2. Nhiệm vụ

 • Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo quy định;
 • Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân trong Trường;
 • Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… theo quy định của pháp luật và của Trường;
 • Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và của Trường;
 • Làm đầu mối phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra, kiểm tra;
 • Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của Trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Thanh tra cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục;
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 
 • Làm đầu mối tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, cấp phát, xác minh, sử dụng văn bằng, chứng chỉ của Trường;
 • Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra hồ sơ tuyển sinh, tốt nghiệp theo phân công của Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng tốt nghiệp;
 • Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy chế và quản lý đào tạo trong Nhà trường;
 • Làm đầu mối tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy chế, quy định và thực hiện kỷ luật lao động… trong Trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây