1079/QĐ-BGDĐT

Quyết định về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

Lượt xem:5 | lượt tải:2

09/2022/QĐ-TTg

Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Lượt xem:13 | lượt tải:8

297/TB-QLCL

Thông báo về danh sách đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ

Lượt xem:24 | lượt tải:11

05/2022/QĐ-TTg

Quyết định sửa đổi Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Lượt xem:11 | lượt tải:5

353/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:12 | lượt tải:7

338/QĐ-ĐHTM

Quyết định sửa đổi Quy định về yểu cầu chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin đối với sinh viên hệ đại học chính quy không thuộc ngành HTTTQL

Lượt xem:24 | lượt tải:10

3/2022/TT-BNV

Thông tư quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương

Lượt xem:19 | lượt tải:11

691/QĐ-BGDĐT

Quyết định về Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo dục đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Lượt xem:21 | lượt tải:4

20/2022/NĐ-CP

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghịđịnh số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Lượt xem:17 | lượt tải:7

283/QĐ-ĐHTM

QĐ ban hành Quy định vv xét, cấp học bổng cho sinh viên trình độ đại học của Trường ĐHTM

Lượt xem:22 | lượt tải:15
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây